В Троян започна измерване на качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция за контрол осъществяван от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, съобщи БНР.

Мобилната автоматична станция ще измерва основните показатели за качество на атмосферния въздух в продължение на две седмици. Тя е разположена на централния площад "Възраждане".

При непрекъснат режим ще се измерват концентрациите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици.

Мониторингът върху качеството на въздуха ще продължи и през останалите три сезона.

Последните измервания на качеството на атмосферния въздух в града са правени през 2017 г. и 2019 г., като тогава не са били установени превишения на съответните норми.

Припомняме, че по-рано днес депутатите приеха на първо четене закона за чистотата на атмосферния въздух. Предвижда се общините да забраняват замърсяващи въздуха автомобили.