Нивото на водата в язовир "Тича" е 2.50 метра под кота преливник. От снощи от язовира се изпускат по 10 кубични метра/сек.

Потенциално опасните язовири в областта са с нива под кота преливник с изключение на яз. "Станянци" и яз. "Маломир", общ. Върбица, които преливат с около 20-30 см и яз. "Дибич", общ. Шумен, който прелива минимално (10см).

Реките в Шуменска област към момента са натоварени на около 40 процента от проектнтата проводимост.

Писма до кметовете на общините да предприемат мерки за обезопасяване на водните обекти са изпратени от областната администрация в Силистра. Дадени са указания за почистване на речните корита и канализационните системи и за осигуряване на проводимостта под мостовете.

Обръща се внимание за техническата изправност на язовирните стени и съоръженията към тях, за предписаните контролни обеми на язовирите, за ограничаване на нерегламентирани дейности в заливаемите зони на язовирите в населените места.

В Силистренска област има над 40 водоема, като 6 от тях се водят като потенциално опасни. Няма населени места с прекъснато електрозахранване и без водоснабдяване.