Окръжният съд в Добрич реши делото за обявяване в несъстоятелност на мангановата мина Оброчище да продължи в края на октомври. Това съобщава БНР.

Производството по делото е образувано по молби, внесени в началото на тази година от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" - София и "Енерго Про Продажби"АД - Варна.

Прекратиха концесията на мина Оброчище

Прекратиха концесията на мина Оброчище

От юли 2018 г. работниците не са получили заплатите си

Окръжният съд в Добрич за последен път задължи концесионера на мината край с. Църква "Евроманган" АД да представи нужната документация по делото за откриване на производство по несъстоятелност. Искането е внесено заради неизплатени заплати на работниците, както и заради задължения за доставка на електроенергия.

Двата иска се разглеждат в едно производство, след като Окръжният съд прецени, че са налице законовите предпоставки за служебното им съединяване.

20 миньори продължават гладната си стачка под земята в рудник"Оброчище"
Обновена

20 миньори продължават гладната си стачка под земята в рудник"Оброчище"

Започнали са репресии срещу стачкуващите

Припомняме, че мангановата мина "Оброчище" е една от четирите в света и най-голямата в Европа. Финансовото й състояние от години е нестабилно, а Министерството на енергетиката вече два пъти временно прекратява правомощията на концесионера "Евроманган". Също така, още през февруари работниците на "Евроманган" АД заявиха, че от юли 2018 г. не са им изплатени заплатите. Дължимите суми за електроенергията на рудника се заплащат със закъснение.

Следващото дело е насрочено за 29 октомври.