От Министерството на енергетиката прекратиха концесията на мина Оброчище през февруари 2019 г., съобщиха от ведомството на Теменужка Петкова.

Последната проверка от министерството е била на 15 май 2018 г. Тогава е установено неизпълнение на концесионния договор. Към ръководството на мината е отправна покана за доброволно изпълнение в 30-дневен срок.

Временно прекратяват концесията на мина "Оброчище"

Временно прекратяват концесията на мина "Оброчище"

Заповед за това е издала министър Теменужка Петкова

От ръководството на рудника не са изпълнили искането за изплащане в срок на 130 хил. лв.
Заради неизаплащане на концесионно възнаграждение на 07 февруари 2019 г. от енергийното министерство е спрян договорът от 01 юни 1999 г. за концесия с предмет "Особено право на ползване на подземни природни богатства - манганови руди чрез добив от находище "Оброчище - Северозападен участък".

Прокуратурата проверява инвестициите в мина "Оброчище"

Прокуратурата проверява инвестициите в мина "Оброчище"

Интересуват се дали има данни за извършено данъчно престъпление

От ведомството на Петкова обясняват, че прекратяването на концесията не отменя задължението на концесионера да поддържа за своя сметка рудника в предексплоатационно състояние с необходимия водоотлив и вентилация.

Работниците на "Евроманган" АД заявиха, че от юли 2018 г. не са им изплатени заплатите. Дължимите суми за електроенергията на рудника се заплащат със закъснение.

В края на месец януари е проведена среща между представители на Министерството на енергетиката и Национален синдикат "Защита". Тогава от "Евроманган" увериха МЕ, че ще започне изплащането на дължимите суми.

Проверяват рудник "Оброчище". Миньорите още не са получили заплати

Проверяват рудник "Оброчище". Миньорите още не са получили заплати

Миньорите не е допускат до работните си места

Припомняме, Добричката районна прокуратура обвини управителя на "Евроманган" ЕАД Дейвид Уелингс на 23 ноември 2017 г.

Тогава срещу него бе повдигнато обвинение, че в 30-дневен срок от спиране на плащанията на дружеството като негов управител и представляващ не е поискал от съда да открие производство по несъстоятелност.

Обвинението дойде след като стана ясно, че концесионерите не са плащали дължимото към държавата и към работниците.