Обществено обсъждане за обявяването на "Комплекс Калиакра" и за промени в още три защитени зони започва от 1 ноември, съобщиха от МОСВ. В едномесечен срок заинтересованите могат да представят мотивирани писмени становища, възражения и предложения по режимите, описани в проектите на заповедите.

Нено Димов уверява, че скандалът за Калиакра е избухнал от неразбиране

Нено Димов уверява, че скандалът за Калиакра е избухнал от неразбиране

Никой няма да спре обработването на Добруджа, където се е обработвало до момента

На интернет страницата на екоминистерството са публикувани проектозаповедите за обявяване на защитена зона "Комплекс Калиакра". Там са и проектите за промени в заповедите за обявяване на защитените зони "Калиакра", "Белите скали" и "Било".

Припомняме, в началото на август имаше протести от жители на общините Каварна, Балчик и Шабла пред сградата на община Каварна. Хората бяха недоволни от наложената забрана за редица дейности в новообявената защитена зона "Комплекс Калиакра".

По-късно Върховната административна прокуратура провери заповедите на екоминистерството, с които бе въведена забрана за разораване, залесяване и създаване на трайни насаждения на територията на зона Калиакра.

Забранено бе да се садят плодови и зеленчукови култури, зърнено-бобови култури, листно-стъблени зеленчукови култури, кореноплодни зеленчукови култури, луковично-зеленчукови култури, маслодайни култури, влакнодайни култури, етеричномаслени култури, едногодишни или многогодишни фуражни култури на територията на защитена зона "Комплекс Калиакра" до обявяването ѝ за защитена зона, но за не повече от 2 години.

Незаконното строителство при Калиакра продължава

Незаконното строителство при Калиакра продължава

Вече е издигната ограда около терена...

Според разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (BG0000573) в "Комплекс Калиакра".

Територията на защитената зона обхваща село Тюленово, община Шабла, област Добрич, селата Камен бряг, Свети Никола, Българево, както и град Каварна, селата Божурец, Топола, община Каварна, област Добрич и Балчик, община Балчик, област Добрич.

От ековедомството очакват да има обществено обсъждане и на проектозаповедите за промени в защитените зони "Калиакра", "Белите скали" и "Било" за опазване на дивите птици

Пълният текст на всяка от проектозаповедите и съпътстващата ги информация са публикувани и са на разположение в административната сграда на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

Припомняме, протестите в Калиакра и неяснотата за прилагане на ограниченията в защитените зони бяха повод от екологични организации да поискат оставката на екоминистър Нено Димов.
"Изцяло подкрепяме хората, защото те бяха прави и те казаха нещо важно: "Не може да се договарят на тъмно!", заяви през август Андрей Ковачев по повод протестите.