Сградата е законна, защото има законно издадени строителни книжа. Това отсече шефът на ДНСК Иван Несторов на брифинг във връзка със съмненията по отношение на изграждането на небостъргача "Златен рог" от фирма "Артекс". 

Според ЗУТ една сграда е незаконна, когато няма издадени строителни книжа. В случая обаче "Златен век" имал издадени строителни книжа, повтори няколко пъти Нестеров.
Все още не е ясно обаче дали законните книжа са изтекли, а това ще се реши от Софийски административен съд, където тече проверка по жалба на "Сдружение Лозенец".

Все още не е ясно обаче дали законните книжа са изтекли според ЗУТ. Води се проверка и от прокуратурата, което трябва да установи дали разрешителното е нищожен административен акт.

Несторов обясни, че строежът продължава да е законен, след като през август 2018 г. главният архитект на София Здравков Здравков е удължил срока на разрешението му.

Скриват играта за милиони с оставките на няколко пионки

Скриват играта за милиони с оставките на няколко пионки

Корупцията вече има паметник в София - Емблема на върха на лозенския хълм

По думите на главния архитект Здравко Здравков сградата е изгубила право на строеж с всичките удължавания. Несторов заяви, че е в пълен синхрон с главния архитект, но се позова на практика на Върховния административен съд и решение на съда за Бургас от 2018 г.

С всяко допълване на разрешението за строеж автоматично се удължава и срокът на изпълнение, обясни Несторов. Така по силата на ЗУТ Несторов смята, че сградата трябва да има валидно разрешително до 2020 година. Шефът на ДНСК обаче не обясни на присъстващите журналисти защо позоваването за удължаване на разрешителните идва след близо половин годишен срок, в който сградата не е имала валидни разрешителни.

Несторов не пожела да коментира и думите на арх. Здравков, че е бил заплашван, с аргумента, че не е служител на Столична община. 

В момента по искане на Асоциация "Лозенец" Никола Вапцаров е пуснал жалба в Софийския административен съд за бездействие на Министерството на регионалното развитие, тъй като до този момент не е спряно строителството на незаконна сграда.

Главният архитект на София призна за натиск от "Артекс"

Главният архитект на София призна за натиск от "Артекс"

Не знае по какви закони продължава строителството на небостъргача "Златен рог"

Предстои Софийският административен съд да излезе с решение.

Относно височината на сградата - в първия устройствен план на София от 1996 година е въведено ограничение до 34 етажа, стана ясно на брифинга.

Припомняме, че презаверка на разрешението за строеж по време на строителството е в рамките на 5-годишен срок, според стария текст на ЗУТ. Минат ли пет години, издадените строителни книжа губеха правно действие. С последните промени в закона от февруари 2017 година този срок е удължен на 10 години. Този текст обаче не важи със задна дата, уточни Несторов.

В случая "Артекс" е заварен случай, тоест ние сме длъжни да работим по текстовете по времето, когато сградата е била изграждана, допълни Несторов.

Сигналът за небостъргача на "Артекс" е за КПКОНПИ, смята Красимир Янков

Сигналът за небостъргача на "Артекс" е за КПКОНПИ, смята Красимир Янков

Цветанов не трябвало да го изпраща до общината

ДНСК е направила две проверки - на 20 и 26 март - и са установени отклонения в конструкцията от инвестиционните проекти. Беше обяснено, че такива отклонения са установени при подходите за подземните гаражи, неукрепен изкоп и др. Тези пропуски са основание ДНСК да издаде заповед за частично спиране на строежа.

Освен това проверката е установила конфликт на интереси - госпожа Мирянова участва и като изпълнител,  и като надзор над обекта с участие в различни фирми.
В нарушение на чл.166, ал.3 от ЗУТ управителят на строителната фирма е сключил договор за строителен надзор на обекта с фирма, в която пак той е собственик - съдружник. Освен това управителят на проектантската фирма е собственик - съдружник в надзорната фирма, извършила оценка на съответствието на внесената за одобряване проектна документация.  

И за двете нарушения ще бъдат започнати административни и административно наказателни производство. Глобата за това варира от 30 до 150 хиляди лева, посочи Несторов.