Транспортните форми, които обслужват автобусните линии в община Тунджа, ще бъдат субсидирани от местния бюджет, съобщава БНР.

Превозвачите настояват годишната им загуба да се компенсира наполовина.

Всички 10 фирми, обслужващи 74-те автобусни линии в общината, са депозирали предизвестие за прекратяване на договора от 1 март. Те посочват, че годишната загуба е около 170 000 лева.

По предложение на кмета на общината Георги Георгиев в бюджета бяха гласувани 30 000 лева.

Той подчерта, че им е гарантирал, че около юни със следващата актуализация на бюджета ще бъдат осигурени и следващите средства.

В същото време ще се търси субсидиране и от страна на държавата.

"Държавата субсидира обществения транспорт на гранични, планински и полупланински общини. Община Тунджа не е нито градска, нито гранична, нито планинска, нито полупланинска. Тези най-бедни хора, които живеят в нашите села, нямат достъп до една такава подкрепа от държавата си", обясни Георгиев.