Общински съветник се тревожи, че община Бургас доброволно се отказва от един от най-силните си козове по казуса с общинския път към в парк Росенец и заради това може отново да изгуби собствеността си върху единствената сухопътна връзка с брега в тази част на Черно море, заради която въстана цяла България. Става въпрос за казуса с лятната резиденция на Ахмед Доган, който предизвика широко обществено внимание това лято.

Опасенията на общинския съветник от ПП "Средна европейска класа" Константин Бачийски се основават на жалбата на фирмите "Хермес Солар" ООД и "Стрейтлайн" ЕАД срещу Решение № 12-2/28.07.2020г. на Общински съвет- Бургас, с което решение общината си върна собствеността върху спорния път.

Христо Иванов пак "атакува" пътя към плаж Росенец

Христо Иванов пак "атакува" пътя към плаж Росенец

Бившият министър бил притеснен за сигурността на бившия депутат Ламбовски

Бачийски предупреждава, че казусът се е оформил още на сесията през юли месец, когато в докладната, гласуване в общинския съвет, са заложени съществени пропуски. Той се съмнява, че тези пропуски са направени съзнателно, а самото гласуване се е провело единствено, за да се тушира общественото недоволство по казуса.

Според него община Бургас доброволно се отказва и прави възможна загубата на собствеността върху единствения път, който води до брега.

Съветникът е категоричен, че по текущото дело най-силният коз на Община Бургас да запази собствеността върху общинския път е обявяването за нищожно на решението за деактуването на публична собственост от сесията през месец април. По този начин се пресичат законно всички възможности да се оспорва гласуването от юли в съда.

Като аргумент в защита на своята теза "за нищожност" съветникът посочва следните аргументи от съдебната практика:

  • Решението по чл. 6, ал. 1 от ЗОС, прието без да е налице влязъл в сила ПУП за промяна предназначението на съответните поземлени имоти или части от такива, вкл. приети под условия след приключване на тази процедура, са не просто незаконосъобразни, а нищожни
  • Решението по т. 3 от т. 41 / 28.04. 2020г. е взето без наличието на съществена материалноправна предпоставка, а именно да е отпаднало предназначението на имота по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Имотите, за които беше предвидено да станат частна общинска собственост не са загубили предназначението си и Общинският съвет в решението си от 28.04.2020г. не е изложил каквито и да е аргументи и доказателства в тази връзка.
  • Липсата на посочената абсолютна материалноправна предпоставка за промяна на вида общинска собственост, както и пълната липса на мотиви в тази връзка в решението на Общинския съвет от 28.04.2020г., също са основания за нищожност на въпросното решение.
  • Решението по т. 3 от т. 41 / 28.04. 2020г. е прието по неправилен ред и в несъответствие с предвидената от закона процедура.

Съгласно практиката на Върховния административен съд в тези случаи решението на Общинския съвет е не просто незаконосъобразно, а нищожно. За да бъде призната тази нищожност, това трябва да стане по съдебен ред, а за да се случи, съдът трябва да бъде надлежно сезиран.

Константин Бачийски няколкократно е потърсил контакт с председателя на общинския съвет проф. Севдалина Турманова, както и с правния отдел на Общински съвет Бургас, за да ги призове да използват съществуващата законовата възможност да поискат от съда извършването на инцидентен контрол за валидност на Решението за прехвърляне на пътя към "сараите" от публична в частна собственост. /по т. 3 от т. 41 по Протокол № 9 /28.04.2020/ и да го обяви за нищожно.

Въпреки това при подаването на становище по жалбата на фирмите "Хермес Солар" ООД и "Стрейтлайн" ЕАД общината не е използвала своя може би най-силен коз.

По този начин се губи ключова възможност жалбата да бъде отхвърлена.

Според Бачийски изглежда така сякаш ръководството и юридическият отдел на Общинския съвет защитава и желае да влезе в сила и в изпълнение скандалното решение от 28.04, което съответно през юли месец съветниците оттеглиха, т.е. защитава интересите на "Стрейтлайн" и "Хермес Солар".

Според него Общината не работи за запазването на общинската собственост върху пътя в Росенец.

Прокуратурата отказа да разследва гардовете на НСО за инцидента на "Росенец"

Прокуратурата отказа да разследва гардовете на НСО за инцидента на "Росенец"

Предстои обжалване