96 къщи в селата Богдан, Каравелово и Слатина ще бъдат обследвани от инженер-конструктор в близките дни, информира БНР. 

Тази комисия ще изготви заключения дали обследваните домове подлежат на ремонт, или трябва да бъдат разрушени

По информация на news.bg утре ще има заседание на Общинския съвет в Карлово и се очаква да бъде обсъдена ситуацията в наводнените села.

Осигуряват 22 фургона за останалите без жилища след наводненията в Карловско

Осигуряват 22 фургона за останалите без жилища след наводненията в Карловско

Основен проблем пред възстановяването на щетите остава липсата на техника

За извършената дейност ще бъдат съставени протоколи, които ще се предоставят на собствениците на имотите. Ако експертите преценят, че постройката не може да бъде ремонтирана, Общината ще съдейства за уреждане на документите и физическото й премахване, уверяват от администрацията. 

Според съобщение на сайта на община Карлово, собствениците, чиито домове са годни за живеене, ще бъдат отпуснати базови строителни материали за извършване на ремонтите

Остра нужда от питейна вода има в наводнените райони в Карловско

Остра нужда от питейна вода има в наводнените райони в Карловско

Започва изплащането на 375 лв. помощ за пострадали семейства

Продължава работата по възстановяване на водоснабдяването в засегнатите от наводнението села.

Противоречива е информацията за наличието на вода. Според БНР водоснабдяването в с. Слатина е възстановено, но там има недостиг на питейна вода, тъй като водата в региона не е годна за пиене и готвене.

Работата на ВиК екипите е затруднена от честите аварии в оцелялата водопроводна мрежа. По тази причина в някои части на с. Каравелово водата беше спряна отново, след като в края на миналата седмица водоподаването бе частично възстановено. 

Доброволците в Карловско не искат общината да ги дезорганизира

Доброволците в Карловско не искат общината да ги дезорганизира

Интернет платформа свързва дарители и нуждаещи се

Водата в община Карлово продължава да не е годна за пиене и готвене заради бедствието. Очаква се становище на РЗИ - Пловдив кога и в кои селища ще отпадне забраната за ползването й за друго, освен за битови нужди.

От Агенцията за социално подпомагане припомнят, че хората, които са пострадали, но не са подали заявления за помощ, все още могат да го направят - по пощата, на електронна поща или лично. Изплащането на еднократната социална помощ в размер на 375 лв. започва от днес. Парите са преведени по банков път или в съответните пощенски клонове, откъдето пострадалите могат да ги получат.