Екоинспектори провериха сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в река Струма.

Сигналът е постъпил тази сутрин на зеления телефон на Министерството на околната среда и водите.

Експерти на РИОСВ-Благоевград и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" са установили, че чували с битови отпадъци и отпадъци от опаковки са изхвърлени по левия бряг на реката, след моста в посока с. Стара Кресна и с. Ощава. Част от отпадъците са били в плитчините на самата река.

Все още не е ясно общото им количество.

До замърсения участък има лесен достъп за автомобили, което е предпоставка за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

От МОСВ съобщават, че на кмета на община Кресна е дадено предписание да почисти замърсяването в 7-дневен срок, като уведоми за това екоинспекцията.