Министерството на туризма ще прекрати договора за наем на плажа "село Лозенец", Община Царево, Област Бургас. Договорът ще се прекрати от 1 октомври 2017 г.

Мярката идва вследствие на обществения отзвук и неприемането от страна на наемателя да се извършват дейности на плажа. Наемателят нямал и обективна възможност да реализира права и задължения по плажа.

До решението се стигнало след серия от проверки, последната от които била в края на месец юли.

Инспектори проверяват морския плаж "село Лозенец"

Инспектори проверяват морския плаж "село Лозенец"

Повод за проверката е протест на защитници на плажната линия

Припомняме, оплакванията на плажуващите бяха за това, че на плажа се изгражда постройка. На мястото бяха изпратени експерти, които следяха дали се спазва предоставената специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения, одобрена от министъра на туризма.

Договорът за наем на плажа "с. Лозенец" е сключен на 5 юли миналата година. В договора е посочено, че той не може да бъде прекратен в периода 1 юни - 30 септември, докато трае активният летен сезон. Затова контрактът ще бъде прекратен на следващия възможен ден - 1 октомври 2017 г. Фирмата концесионер вече е информирана за мярката.

Инспектори проверяват морския плаж "село Лозенец"

Инспектори проверяват морския плаж "село Лозенец"

Повод за проверката е протест на защитници на плажната линия