Програма "Старт на кариерата" на Министерството на труда и социалната политика започва от днес в цялата страна, предаде БНР.

Целта на програмата е да се увеличи заетостта на младите хора чрез предоставянето на възможности за започване на работа, непосредствено след дипломирането им, в централни ведомства, областни и общински администрации.

До 13 април младежите могат да подават лично в бюрата по труда по регистрацията си документи с молба-заявление за участие по програмата, като посочват ведомствата, за които кандидатстват, и работните места.

В програмата могат да кандидатстват младежи до 29-годишна възраст, регистрирани като безработни в бюрата по труда, без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование през предходната или текущата година и имат добър успех от дипломирането - над 4,00.

274 министерства, първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, общински и областни администрации, са заявили, че имат желание да наемат 2237 младежи.

По първата процедура на програмата за тази година, работа ще могат да започнат 458 младежи - 28 в областните администрации, 194 - в общинските администрации и 236 - в министерства и в други ведомства.

Най-търсените професии и специалности от областните и общинските администрации са "Право" и "Публична администрация", търсят се и строителни инженери, посочват от МТСП.
В централните ведомства най-много се търсят юристи и младежи, завършили "Икономика", "Счетоводство" и "Информационни технологии".

През 2006 г. за всеки нает на работа по програмата са осигурявани средства за заплата по 250 лв. месечно, а през тази година заплатата е 280 лв. Младежите се наемат на трудов договор със срок до девет месеца.

През 2006 г. работа по програмата са започнали 470 младежи.