Държавната агенция за закрила на детето - ДАЗД започва проверка по сигнал за случай със самотна майка, на която социален работник предлага да си даде детето в приемно семейство или ще бъде отнето насила. Експертите на ДАЗД ще проверят изцяло случая и ще предприемат необходимите мерки и последващи действия, след излъчен репортаж по НоваТВ.

Случаят, изнесен от "Господари на ефира" показва млада (непълнолетна) майка, която не разполага със собствено жилище. Самата тя е отраснала по домове за сираци. Тя иска да отглежда няколкомесечното си бебе.

В излъчения в ефир запис на телефонен разговор социален работник поставя ултиматум в рамките на деня момичето да предостави за отглеждане в приемно семейство бебето си, като по-добър вариант, за да може да си намери работа.

Проверяват гимнастичките ни за участие в реклама

Проверяват гимнастичките ни за участие в реклама

ДАЗД разследва има ли деца в рекламата

Агенцията организира проверки за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центрове за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане (АСП) и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето, както и извършва наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца.

При нарушаване на правата на децата председателят на ДАЗД дава задължителни предписания.

Елеонора Лилова е новият шеф на ДАЗД

Елеонора Лилова е новият шеф на ДАЗД

Правителството определи тя да заеме поста председател на агенцията