Министърът на околната среда и водите Емил Димитров започна проверки на място на язовирите "Ястребино", "Тича" и "Цонево", съобщават от МОСВ. 

Проверките са във връзка с предстоящите през следващата седмица поредица от работни срещи в изпълнение на възложената от премиера Бойко Борисов задача за взимане на мерки за осигуряване на допълнителни източници на вода за населението, земеделието и енергетиката през следващата 2021 г. във връзка със засушаването.

При посещението си на яз. "Ястребино" министърът съобщи, че от него не се предвижда ползване на повече вода за други нужди, освен за питейно-битово водоснабдяване. Той посети и новия сондаж в Търговище, от който ще се ползва вода за промишлеността.

"Това е стъпка в правилната посока за икономии и пестене на вода", заяви министър Димитров. Той поясни, че досега за промишлени нужди се е използва питейна вода от язовир "Тича".

Десетки язовири се оказаха полупресушени, пишат от "Възраждане"

Десетки язовири се оказаха полупресушени, пишат от "Възраждане"

През март 2021 г. язовир "Камчия" няма да бъде използваем

След пускането в експлоатация на новия сондаж най-големия промишлен потребител "Шишеджам" ще има независим източник, няма да ползва питейна вода и ще икономиса около 25% от водата, ползвана досега от язовир "Тича", поясни Ревизоро. 

Министър Димитров припомни, че още в началото на лятото е дал указания на местните власти в експлотационните дружества в Търговище и Шумен и за търсене на алтернативни източници, но докато Търговище вече правят стъпки в тази посока, Шумен все още не са предприели действия, въпреки наличието от десетилетия около 40 изградени сондажа, повечето от тях захранвали с питейна вода Шумен преди да започне захранването му от изградения за земеделски цели яз. "Тича". 

Ревизоро пази водата за хората, няма да дава за малини и къпини

Ревизоро пази водата за хората, няма да дава за малини и къпини

Той предупреди, че ще има сериозни проблеми със земеделците

С цел осигуряване на водни количества от комплексните и значими язовири, управлявани от Министерство на околната среда и водите в следващите седмици министър Димитров ще проведе срещи с ръководствата на държавните ведомствата, отговорни за водния сектор и експлотационните дружества. Ще бъдат обсъдени решения за осигуряване на води за нуждите на всички ползватели с приоритет питейно-битово водоснабдяване, както и възможностите и разрешителните режими по отношение алтернативни собствени водоизточници.

Всички усилия на МОСВ са насочени към запазване на ресурса в язовирите и съхранение на водата в тях за следващата 2021 г. В тази връзка през изминалите месеци министър Димитров посети голяма част от язовирите, осигуряващи водни количества, както на питейно-битово водоснабдяване, така и за земеделието, енергетиката и промишлеността.

През 2020 г. бяха предприети редица мерки и ограничения на водоползвателите, които допринесоха за акумулиране на воден ресурс в язовирите за питейно-битово водоснабдяване.

ВАП праща Ревизоро да проверява язовирите "Копринка" и "Жребчево"

ВАП праща Ревизоро да проверява язовирите "Копринка" и "Жребчево"

Заради сигнали за намаляване на нивото на водите им