Очаква се да бъдат одобрени и отпуснати от Министерски съвет 6 млн. лв. за преасфалтиране на активната лента на АМ "Тракия" от Пловдив към Бургас, като ремонтните дейности са планирани да започнат от септември, след активния летен сезон. Това съобщи в Пловдив днес министърът на регионалното развити е и благоустройството Николай Нанков.

Той допълни, че след въвеждането на смесената система с тол такса и електронни винетки ще има по-голям ресурс за подобряване на състоянието на пътната мрежа в страната.

Пред журналисти министърът коментира, че част от пътните проекти на Агенция "Пътна инфраструктура", които се финансират със средства от Оперативна програма "Региони в растеж", буксуват заради обжалвания на тръжните процедури. От 15 отсечки могат да стартират ремонти по три, а всички останали са в процедура по обжалване, допълни той и посочи, че работата по тях ще започне тази събота.

Развитието на градовете като интелигентни е динамичен процес, който е възможен с целенасочената политика на държавата, на инструментите по линия на европейското финансиране и на местните власти, каза още министър Нанков в отговор на въпрос, давайки пример с икономическа зона "Тракия" в град Пловдив, където за последните пет години са инвестирани над 1,1 млрд. лв.

Интелигентните градове съчетават баланса между различните видове растеж на града като социално, икономическо, културно и екологично развитие, следвайки съвременните тенденции за намаляване на вредните емисии парникови газове от гледна точка на екологичното развитие, подобряване на мобилността в градската среда и качеството на живот. Седемте най-големи града в страната - основни бенефициенти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. са добри примери в тази насока, допълни регионалният министър.

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 е една от програмите със сериозен напредък в изпълнението. От 3,18 млрд. лв. общ ресурс по програмата, договорените средства са над 1,7 млрд. лв. или 58%, от които 12% са разплатени към бенефициенти, информира той.

"Има проблеми с конкретни бенефициенти, като забавяне на инвестиционния проект за 163 млн. лв. с Министерството на здравеопазването за подкрепа на спешна помощ. Създадохме работна група, която да ускори изпълнението на проекта, като до края на годината ще бъде готова апликационната форма", съобщи Нанков.

Ще се разчита на бързо изпълнение на проектите с цел постигане на междинните индикатори до края на 2018 година, за да не се допусне загуба на финансиране, коментира той.

По отношение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради министър Нанков обяви, че активността на местната власт е определяща за скоростта на проектите. Община Пловдив е с гарантирано финансиране и когато приключат обществените поръчки започват строително-ремонтните дейности, каза той.

"Благоевград е отличник по брой сгради, където има готови над 120. В малки общини като Луковит, Севлиево и др. процентът на допустимите сгради и този на реализираните се покриват почти на сто процента", посочи още регионалният министър.