Столичният общински съвет се обедини върху мнението, че при силно замърсяване на въздуха в София трябва да бъде въведен безплатен градски транспорт. Въпреки това засега не е ясно кога точно тази мярка ще бъде реализирана.

Предвижда се безплатен транспорт при завишено замърсяване на въздуха в София

Предвижда се безплатен транспорт при завишено замърсяване на въздуха в София

Ще бъде готова и системата за ранно предупреждение

На заседанието на Общинският съвет се прие Програма за управление на качеството на въздуха в София до 2020 г.

Местната управа в столицата постави мерките за справянето с проблема като основни точки в дневния ред, съобщи БНР. По темата бяха изказани различни мнения. Въпреки това общинарите решиха, че по-честото миене на улиците, модернизирането на градския транспорт и развитието на електротранспорта ще доведат до ограничаване на замърсяването на въздуха.

Припомняме, в началото на месец април Съдът на Европейския съюз в Люксембург осъди България за неспазване на задълженията си по директивата за качеството на въздуха. Тогава се оказа, че страната ни не е изпълнила задълженията си, произтичащи от правото на ЕС. Според решението на Съда България не е спазвала системно както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за концентрациите на прахови частици в няколко града

Замърсеният въздух задълбочава белодробните заболявания

Замърсеният въздух задълбочава белодробните заболявания

Това се превръща във все по-социално значим проблем

В началото на тази седмица стана ясно и че в някои градове на територията на България започват работа по програма за подобряване на качеството на въздуха. Това ще стане със средства по Оперативна програма "Околна среда". Това са градовете Пловдив, Асеновград и Враца.