Проблемът с модернизирането на съоръженията на територията на Природен парк "Витоша" се политизира за пореден път. Тази позиция разпространиха от "Витоша ски" АД във връзка с казуса със Симеоновския лифт.

Отново за ясните и констатирани от всички институции проблеми не се предлагат решения. Как следва да се модернизират съоръженията според "Витоша ски" е повече от ясно:

  1. Държавата да осигури нормативна среда, която напълно позволява модернизацията
  2. Инвеститорът да реализира инвестицията
  3. Съответните органи да я приемат и въведат в експлоатация

Според дружеството не е рационално с ремонти да се поддържат отдавна амортизирани съоръжения, които при нужната нормативна среда, могат да бъдат заменени с най-модерните. До този извод е стигнала и Столична община.

От "Витоша ски" припомнят, че с решение на Столичен общински съвет бе наета външна фирма, която да даде становище за едно от съоръженията. Платиха се 50 000 лв. от общинския бюджет и заключението е същото - трябва да се монтира ново съоръжение. По тази причина и българският съд на две инстанции отмени като незаконосъобразна заповедта на Главния архитект на Столична община заповедта да бъде ремонтиран Кабинковия лифт "Княжево- Копитото".

"Витоша ски" като собственик и инвеститор е заявил готовността си да модернизира съоръженията и причината това да не се случва са двата проблема в нормативната среда - приетият през 2012 год. Закон за горите и действащия и неактуализиран план за управление на ПП "Витоша". Всички междуведомствени работни групи, кръгли маси и други потвърдиха това. Но до момента нищо не се направи по въпроса, за което от дружеството не смятат, че са виновни.

Борисов и Фандъкова да отговорят за приватизацията на лифтовете, искат в СОС

Борисов и Фандъкова да отговорят за приватизацията на лифтовете, искат в СОС

СОС заседава извънредно заради Симеоновския лифт и реорганизацията на движението в центъра

Освен генералния проблем с нормативната среда са налице още редица сравнително малки проблеми, за решаването на които дружеството е забравено от институциите, посочва се още в позицията. Останалите проблеми според "Витоша ски" са:

  • докато съоръженията са стопанисвани от Столична община не са закупувани резервни части от фирмите производители;
  • подменена е с пиратска цялата електроника на Симеоновския лифт;
  • нанесени са необратими щети по съоръженията.

"Това, което правехме през последните години, е да поддържаме техния живот. Дружеството е заплатило около 6 000 000 лв. за поддръжката им. Но колкото и да поддържаш една отиваща си техника, рано или късно тя спира да работи", посочват от "Витоша ски".

Ако някой смята, че може обратно да я върне към живот, дружеството е готово да използва възмездно неговия експертен опит и знания - "както вече публично сме отправяли такава покана, включително към специалистите, които развиват тезите за безкрайни ремонти - но никой не се отзова".

Според "Витоша ски" подмяната ще е трудна по още други причини, които се премълчават. В територията на съоръженията е извършена незаконна реституция и въпреки наличното функциониращо съоръжение земята под него в определени части е реституирана. Не само е реституирана, но и на новите собственици не са въведени ограничения, изтъкват от дружеството.

Терзиев и Бонев с план как да възстановят лифтовете на Витоша

Терзиев и Бонев с план как да възстановят лифтовете на Витоша

Кметът е готов да нареди демонтиране на старите съоръжения, за да изгради общината нови

Също така трасетата под Симеоновския лифт се застрояват, заграждат, прекъсват, натрупват се лесно запалими материали. Още с придобиването на "Въжени линии" ЕАД дружеството припомня, че е сигнализирало, че трасето под Симеоновския лифт е прекъснато от четириметрова подпорна стена. Вече 14 години никой не си направи труда да ни отговори, негодуват от "Витоша ски".

Посочват още, че около лифта сa построени сгради, които правят невъзможно спазването на отстоянията, предвидени в нормативните актове. Същевременно кабинките са в критична близост до тези сгради.

Проблемите са много и са решими, стига да има воля от страна на държавата да ги реши. Това ще отпуши процеса. От "Витоша ски" повтарят готовността си да инвестира в тяхната модернизация. Това може да стане единствено и само ако е законно - т.е. след осигуряване на нужната нормативна среда. А към момента този процес е блокиран.

От дружеството се обръщат към всички политици - "подходете държавнически, решете проблемите, създадени в нормативната среда, за да може да се възстанови достъпът до планината. И с това ще покажете, че действително го искате. Хората го искат - чуйте техния глас".

Главчев възложи на ДАНС да провери казуса със Симеоновския лифт

Главчев възложи на ДАНС да провери казуса със Симеоновския лифт

Каква е екологичната и транспортната сигурност на региона?