Започна изграждането на нов довеждащ водопровод на селата гара Елин Пелин и Нови хан, съобщиха от МОСВ. Той е по проект "Рехабилитация на външно водоснабдяване на с. гара Елин Пелин и с. Нови хан".

Проектът се реализира с безвъзмездна помощ в размер на 2 038 145.79 лв. без ДДС, отпусната от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Очаква се рехабилитацията да отнеме 120 дни.

Целта на инвестицията е да бъде изграден нов 10-километров довеждащ водопровод от помпена станция Лесново до село гара Елин Пелин и село Нови хан. Подмяната на старите етернитови тръби с нови ще подобри качеството на питейната вода за близо 9000 жители в района.

"Водата е безценен ресурс, който трябва много да пазим. С изграждането на новия водопровод ще се намалят драстично загубите по мрежата и ще се повиши качеството на питейната вода за хората. Радвам се, когато можем да помогнем за изграждането на толкова важна инфраструктура, каквато са водопроводите. Те са инвестиция, която ще служи и на бъдещите поколения", каза екоминистър Емил Димитроов.

Кметът на гр. Елин Пелин Ивайло Симеонов благодари на министър Димитров и Министерството на околната среда и водите за осигуреното безвъзмездно финансиране за проекта.