Търговците в Свищов, чиито обекти са разположени върху земя на Стопанската академия, отказват да напуснат обектите си след отговора на регионалния министър Петя Аврамова, съобщи БНР.

Те имат договори за наем, но днес изтичат предизвестията, дадени от Стопанската академия до търговците да освободят държавния терен, предоставен за управление на висшето училище.

Протести на търговци и ресторантьори в Свищов, Пловдив, Бургас
Обновена

Протести на търговци и ресторантьори в Свищов, Пловдив, Бургас

Преместват обектите в Свищов, в Пловдив - локдаунът увеличава загубите

Има назначена проверка по готвената продажба на държавния имот от 12 декара.

За имота в центъра на Свищов има решение на Академичния съвет за откриване на процедура за промяна на статута по собствеността и неговата продажба. Процедурата е спряна.

В МРРБ няма постъпило искане от Община Свищов за безвъзмездно предоставяне на терена, заяви на парламентарния контрол министър Петя Аврамова. Този отговор удовлетворява търговците и те отменят протестите си, каза Емилия Цветанова, представител на засегнатите търговци.

"Ще чакаме решението на ректора на Академията да продължат безсрочно договорите ни и ние да останем да работим. Това, което каза министърът на регионалното развитие, това искахме - да се назначи проверка и да се спре процедурата", каза Цветанова.

Междувременно има проверка и от областния управител на Велико Търново.