Жителите на търновските села Димча и Върбовка протестират заради кариера за добив на базалт, предаде БНР.

Още преди 6 години местните са отхвърлили инвестиционното намерение за отдаване на земите край селищата на концесия. Въпреки това тази вечер предстои Общинският съвет в община Павликени да гласува документите по концесията.

След като концесионерът "Базалт България" е обжалвал пред Върховния административен съд отрицателните становища на екологичната и здравната инспекция, е било сключено извънсъдебно споразумение. По тази причина през октомври 2018 г. е бил подписан договорът с Министерството на икономиката за концесията на кариерата "Станчова могила".

Три концесии за добив на базалт застрашават община Павликени

Три концесии за добив на базалт застрашават община Павликени

1 216 тона базалтов камък ще се добиват дневно

Кметът на Павликени Емануил Манолов обясни, че от общинската администрация не е искано становище. Вместо това концесионерът директно е дошъл с подписан договор.

Кметът споделя опасенията на местните хора, че въздухът ще бъде запрашен и няма да се опазват земните недра, водоизточниците, пътищата и защитените зони. Затова той увери, че ще поиска предложението на концесионера да бъде оттеглено от дневния ред на общинския съвет.

Законът не ни позволява да спрем концесията, можем само да я отлагаме, обясни Манолов.