"Хидрострой" АД получи акт за нарушение за почистване на коритото на река Вит при "Боаза", съобщиха от МОСВ.

Актът е връчен от Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР). Той е за нарушаване на разпоредбите на Закона за водите. Мотивът на "Басейнова дирекция" е, че са извършени дейности в река Вит, в района на "Боаза", без да са преминати необходимите процедури според Закона за водите. 

Басейнова дирекция не може да наложи наказания за река Вит

Басейнова дирекция не може да наложи наказания за река Вит

Предполага се, че е имало нерегламентирани действия, но те не са хванати при проверката

Дружеството е изпълнител на дейности по почистване коритото на река Вит в района на "Боаза", според договор с Областна администрация Ловеч.

В отговор на уведомление от областния управител на Ловеч за започване на почистване на коритото на река Вит в този участък, от "Басейнова дирекция" изискаха копие от сключен договор за почистване на речното корито. След указания срок от Дирекцията започнаха административно-наказателните действия.

Още с получаване на уведомлението от Областен управител на Област Ловеч, от "Басейнова дирекция" дадоха указания да се спрат всякакви дейности по почистване на реката до приключване на необходимите процедури по реда на Закона за водите. 

Да спре разчистването на река Вит, поискаха от РИОСВ и Басейнова дирекция

Да спре разчистването на река Вит, поискаха от РИОСВ и Басейнова дирекция

Искат разрешително по Закона за водите

В събота риболовци излизат на протест заради разораването на километри от река Вит в нарушение на европейски директиви.