Заради интензивните валежи днес министърът на околната среда и водите Емил Димитров провери част от комплексните и значими язовири в страната, включително за това дали е осигурена проводимост на речните корита за поемане на очаквания приток. Информацията е на екоминистерството.

Еколози пресрещат министрите с искане да не се строи в Камчия

Еколози пресрещат министрите с искане да не се строи в Камчия

Има започнати процедури в ЕК за българската природа

Язовир "Камчия" вече е със запълване над 98% заради увеличения приток. След достигане до максимален обем, постъпващият приток ще се използва за напълване на язовир "Г. Трайков", което ще даде възможност за осигуряване на необходимите водни количества и за промишлено водоснабдяване в района на Девня.

Експерти от Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) заявиха след проверка, че проводимостта след язовир "Камчия" е осигурена.

Възобновяват процедурата за обявяване на защитена зона „Камчия“

Възобновяват процедурата за обявяване на защитена зона „Камчия“

След проверка от екоминистъра във връзка с публикации

Проверката включи и язовирите "Искър" и "Панчарево", както и речното корито на река Искър. Установено беше, че в язовир "Искър" има достатъчно свободен обем за поемане на очаквания приток. Проводимостта е осигурена, като само в отделни участъци е налична храстовидна и дървесна растителност.

Има достатъчно вода в язовирите за 2021 г., уверява Ревизоро

Има достатъчно вода в язовирите за 2021 г., уверява Ревизоро

Обемът им е достатъчен да осигури потреблението

При инспекцията на язовир "Копринка" стана ясно, че към момента има свободен обем от около 39 млн. кубика, като с месечния график е създадена организация за контролирано провеждане на водите чрез ВЕЦ към гр. Стара Загора и Сливен.

Насочени са обеми и към язовир "Жребчево", чийто общ обем към днешна дата доближава 300 млн. кубика. Към момента неговият свободен обем е около 120 млн. кубика, който е достатъчен за поемане на очаквания приток.