От 1 март закриват гардероба на Централна гара, където пътниците могат да оставят багажа си докато изчакват да дойде техния влак. Информацията за закриването бе съобщена от Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт.

Като причина за спирането на услугата "гардероб" се изтъкват повишените изисквания за сигурност, тъй като Централна гара е стратегически обект.

Запознати съобщиха, че има решение БДЖ да затвори багажното си отделение от 1 март 2020 г.

Като причина се изтъква, че Българските държавни железници (БДЖ) са под наем в сградата на Централна гара, която е собственост на друго държавно дружество - Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Поддържането на гардероба било финансово нерентабилно - наем, заплати, ток, които не се изплащали от цените на услугата.

Пътници коментират, че подобна услуга (гардероб) има във всички европейски столици на достъпна цена.