Между България и Франция има установено дългогодишно успешно сътрудничество в областта на околната среда и водите. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов във Френския институт, където бе даден старт на второто издание на конкурса "Екообщина".

Инициативата се организира от Посолството на Франция в България. Целта е да насърчи устойчивото развитие на българските общини в областта на управлението на водите, отпадъците, енергийната ефективност и устойчивата градска мобилност.

Нено Димов финализира устройствените планове по Черноморието
Обновена

Нено Димов финализира устройствените планове по Черноморието

Докато нямаме ясни правила, ще имаме всички рецидиви, категоричен екоминистърът

С френската експертна помощ и подкрепа е изградена системата за управление на водите на басейнов принцип и са реализирани първите планове за управление на речните басейни в страната ни.ч, изтъкна екоминистърът.

По думите му, конкурсът е платформа, която за втора година ще популяризира постиженията на българските общините в категориите: "Устойчиво управление на водите", "Устойчиво управление на отпадъците", "Устойчива градска мобилност" и "Енергийна ефективност на сградите".

Ще бъдат отличени добрите практики и опитът на онези общини, които полагат системни усилия за постигане на високи екологични цели.

31 общини са участвали в миналогодишното издание на конкурса. В раздел "Устойчиво управление на водите" при общините с население над 10 000 жители е спечелила община Габрово, а сред общините под 10 000 жители - Годеч.

В раздел "Устойчиво управление на отпадъците" Търговище е победител сред общините с население над 10 000 жители, а Каспичан - победител сред общините с под 10 000 жители.

По ОП "Околна среда" било осигурено четиридневно учебно пътуване на представители на общините-победители. Във второто издание на конкурса МОСВ ще продължи да бъде партньор по тези две категории и отново ще се има учебно пътуване във Франция. Това ще допринесе за обмена на добри практики и обединяване на усилията за постигане на високи европейски екологични стандрти, смята Нено Димов.

По думите му, със средствата от миналия програмен период (2007-2013 г.) е изградена сериозна екологична инфраструктура - 50 пречиствателни станции, над 2500 км ВиК мрежа и 18 регионални системи за управление на отпадъците, които обслужват 70 общини с над 3,5 млн. граждани. Новите съоръжения гарантират опазването на почвите, водите и въздуха.

ОП "Околна среда" в следващия програмен период (2014-2020 г.) ще продължи да подпомага реализирането на политиките на министерството в сектора, насочени към подобряване качеството на живот на хората и постигане на устойчиво градско развитие.

В сектор "Води" е съсредоточен най-сериозният ресурс по програмата - над 2,2 млрд. лв. Средствата са насочени към събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в алгомерации с население над 10 000 жители, осигуряване на чиста питейна вода и подобряване на водоснабдителната мрежа.

Запитан как ще продължи да надгражда постигнатото от предшественика си Ивелина Василева, Димов заяви пред журналисти, че всяка практика, която е била успешна, ще бъде продължена по същия начин.

Само две страни са провеждали конкурса "Екообщина" - Полша и България, изтъкна на свой ред посланикът на Франция Ерик Льобедел. Президентът Румен Радев е патрон на конкурса.В рамките на проекта ще се проведат 4 семинара които стартират на 23 май.

През септември експертно жури ще се събере, за да разгледа предложенията. Победителят ще стане ясен през месец октомври, когато ще бъдат връчени наградите "Екообщина", допълни френският дипломат.