Заради абсолютна забрана за земеделие и строителство на имотите, които попадат в зона Натура 2000, жители на Каварна, Балчик и Шабла протестират, съобщава БНТ.

Те настояват да бъде отменена заповедта на Министерството на околната среда и водите, с която се налага забраната. Ако исканията им не бъдат удовлетворени, смятат да блокират със земеделска техника община Каварна.

"Нарушени са правата на най-обикновените бедни хора. Искаме да имаме право да си обработваме земята. До такава степен е допрял ножа до кокала, че ще блокираме общината. Жителите на Добруджа остават без поминък", коментира протестиращ.

Според протестиращите зоните НАТУРА 2000 в Крайморска Добруджа не отчитат реалното състояние на имотите и наличието на защитени видове в тях.

Те смятат, че с обявяване на НАТУРА зони в голяма част от акваторията на Черно Море ще се забрани и ограничи рибностопанската дейност на българските рибари, без да им се дава алтернатива.

Гражданска инициатива "Да спасим Добруджа" се обръща до министър-председателя Бойко Борисов, до 12 часа на 4 август "да отмени смъртната присъда на Крайморска Добруджа, наложена със заповед № РД-526 от 21.07.2017г на Министъра на околната среда и водите, с която се налагат абсолютни забрани за земеделие и строителство в нашите земи и се отнемат нашите конституционните права на свободна собственост."

"С тази заповед населението в трите общини се обрича на мизерия. Това е поминъкът на хората. Правителството явно не разбира, че за да угоди на интересите на няколко зелени активисти, които злепоставят българската държава в Брюксел, извършва геноцид върху българския народ и неговите интереси за развитие на модерна България. Под диктата на зелената мафия хората остават без възможност да изкарват доходи от собствените си земи и риболов. Поставяте хората на колене", коментират в свое изявление протестиращите.

Техните искания са за:

Незабавна отмяна на заповедта за забрана на земеделието и строителството в Добруджа № РД-526 от 21.07.2017г на Министъра на околната среда и водите;

Да отпаднат всички забрани за земеделие, риболов, туризъм, лов и всички дейности, свързани с поминъка на хората;

Възстановяване на правото на ползване върху земята и имотите на собствениците и ползвателите или връщане на всички платени от хората пари;

Включване на собствениците и ползвателите на имоти в управлението на НАТУРА 2000 и предоставяне на директно финансиране за опазване на природата в земите им, които да компенсират загубите им;

Ново картиране на НАТУРА 2000 в присъствието на собствениците;

Незабавно приемане на общите устройствени планове на общините Каварна, Балчик и Шабла гарантиращи развитието на Добруджа и поминъка на хората;

Въвеждане на ясни и законни практики, а не забрани за риболов и улов на бяла мида по принцип. Комуникация с рибностопанския бранш и разрешителен режим извън размножителния период на видовете. Да се узаконят в националното законодателство уредите за добив на бяла мида, разрешени вече в ЕС. Контрол на границите с Гърция и Румъния за контрабанден износ на бяла мида.