Три институции за деца, лишени от родителска грижа, са закрити в област Варна, съобщават от Областния информационен център. В тях са били настанени общо 45 подрастващи.

През 2010 г. е закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа в Провадия, който е бил с капацитет за 10 деца. От 2015 г. не функционира и Домът за деца, лишени от родителска грижа в с. Бързица с капацитет 20 места. През 2017 г. е закрит и Домът за деца, лишени от родителска грижа "Другарче" във Варна, в който са били настанени 15 деца.

Към момента на територията на областта съществуват две специализирани институции за деца. Предстои да бъде извършена оценка на индивидуалните потребности на настанените в тях подрастващи, което ще позволи извеждането им и преминаване към грижа в семейна или близка до семейната среда, посочват от Областния информационен център.

По техни данни към 1 март 2019 г. във Варненска област функционират 29 социални услуги за деца с общ капацитет за 819 места и заетост 865 потребители.

Затварят последните сиропиталища до 2021 г.

Затварят последните сиропиталища до 2021 г.

680 деца и младежи ще бъдат изведени от специализираните институции

От началото на реформата за деинституционализация на грижите за деца у нас броят им в специализирани институции е намален с 87% - от 7 587 деца през 2010 г. до 661 през 2019 г. За същия период са закрити 108 специализирани институции, включително и за деца с увреждания.

В момента в институции са настанени 661 деца и младежи. Домовете за медико-социални грижи на територията на страната са 15, като в тях се отглеждат 440 деца. Общо 14 са Домовете за деца, лишени от родителска грижа - в тях са настанени 221 деца и младежи.

Най-големият успех на реформата за деинституционализация е подобреното качество на живот на децата, изведени от специализираните институции, посочват от Областния информационен център.

Започналата на 18 октомври 2018 г. кампания "Мисията е възможна" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. ще продължи до същия месец на 2019 г. Нейната основна цел е всяко дете, лишено от родителска грижа, да расте в семейна или близка до нея среда и да се реализира успешно в обществото.

Ще затворим всички домове за деца, когато отворим сърцата си

Ще затворим всички домове за деца, когато отворим сърцата си

Процесът на деинституционализация трябва бъде завършен, убедена е Русинова