Социалните работници са предотвратили изоставянето на 1733 деца през 2018 г., съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Повод да изпратят тази информация са твърденията в социалните мрежи за "незаконно отнети деца".

Основният приоритет в работата на социалните работници е децата да се отглеждат от своите майки и бащи. През 2018 г. социалните работници са работили по 1235 случая за реинтеграция на деца в семейството. В 495 от тях децата са се върнали при своите родители.

Социалните спасиха бебе от изоставяне

Социалните спасиха бебе от изоставяне

Майката и бебето са настанени в социален дом

По много от останалите случаи работата продължава и през настоящата година. За това има редица мерки в подкрепа на семействата чрез осигуряването на подходящи социални услуги и оказване на финансова подкрепа, уверяват от ведомството на Петков.

Страх от самота и изоставяне притеснява децата ни

Страх от самота и изоставяне притеснява децата ни

Много е важно родителят да остане фигурата, която внася спокойствие

Извеждането на дете от биологичното семейство е крайна временна мярка за закрила, която се базира на прецизно проучване и оценка на конкретния сигнал за дете в риск. Тя се потвърждава със съдебно решение. Това е причината да определят като фалшиви новини подобни информации за "незаконно отнемане на деца".

През 2018 г. 731 деца са били настанени в семейство на роднини и близки. Изключение правят единствено случаите, когато при различни причини се налага спешното извеждане на детето. Тогава основната цел е връщането на детето в родното семейство.

Бисер Петков: Няма актуален проект на Стратегия за детето

Бисер Петков: Няма актуален проект на Стратегия за детето

Документът е бил оттеглен за преработка преди две седмици

Работата в тази посока включва всички дейности за подкрепа на семейството, за да се гарантира най-добра среда за отглеждане на детето, допълват от МТСП.

Десетки семейства протестираха срещу Стратегията за детето

Десетки семейства протестираха срещу Стратегията за детето

В спрения документ има риск социалните служби да изземат функциите на родителите