Все още в страната има около 350-400 нерегламентирани сметища, но те постепенно се премахват.

Това съобщи Стефан Стефанов, директор на Дирекция "Управление на отпадъците" в Министерството на околната среда и водите, цитиран от БНР.

Според него, закриването на незаконните сметища е отговорност на кметовете и общините трябва да осигурят средства за изчистването на отпадъците, които гражданите изхвърлят на различни места.
Държавата отпуска средства за затварянето на използваните досега депа.

За закриването на съществуващите, използвани досега, преди откриването на регионалното депо, малките общински депа, се отпускат средства от държавния бюджет за 2010, 2011 до 2013 година, като сумите са различни за тези години.

Кметовете, които не са осигурили сметоизвозване и не са поставили контейнери в селищата, могат да кандидатстват за безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, съобщи още Стефан Стефанов.
В около 7-8% от населените места в страната все още няма организирано сметосъбиране.