52% от българските младежи на възраст между 14 и 19 г. са били изложени на крайно съдържание онлайн. Това показва национално представително проучване, част от националната кампания "Намери друг начин", която има за цел да насърчи критичното мислене и гражданската активност сред младите хора.

Проучването сочи, че около 30% от тях са попаднали на такова съдържание по случайност.

Изследването, проведено сред 1018 респонденти, се фокусира върху нагласите сред младите хора по отношение на онлайн съдържанието, с което се сблъскват, както и факторите на влияние при формиране на мнението им по важни обществени въпроси. Основен акцент е доколко младежите са били изложени на крайно съдържание в онлайн пространството, приканващо към агресия и омраза срещу определени обществени групи, и как биха се отнесли към подобен тип послания.

94% от българските деца са всеки ден в Интернет

94% от българските деца са всеки ден в Интернет

За първи път влизат в мрежата на седемгодишна възраст

Резултатите показват, че между 12% и 16% от младежите одобряват онлайн съдържание, демонстриращо омраза или агресия. Данните показват, че пасивното и безкритично "консумиране" на такъв тип съдържание е свързано с по-високи равнища на одобрение сред младежите на призивите за насилие или крайни действия. Тези послания изместват фокуса от търсенето на решения на действителни обществени проблеми, като водят до противопоставяне и поляризиране на общественото мнение, без обективна и базирана на факти дискусия.

Целта на кампанията "Намери друг начин" е да отговори на тези съвременни предизвикателства, показвайки положителни примери и насърчавайки практически умения за справяне с манипулативното съдържание онлайн.

Тя цели да развие необходимите умения на младите хора за оценка на информация и разпознаване на крайно съдържание онлайн, както и социалните им умения и емоционалната им интелигентност, така че те да общуват по-ефективно помежду си въпреки различията и да дискутират градивно и аргументирано.

Предлагат праг от 13 години за детски профили в интернет

Предлагат праг от 13 години за детски профили в интернет

73% от децата на възраст между 9 и 11 години в България имат профил в социална мрежа