Българската асоциация на пострадали при катастрофи категорично се противопоставя на опитите на част от автоинструкторите да спрат процеса на изсветляване на бизнеса, въвеждането на правила и повишаването качеството на обучение на младите водачи.

Това заявяват те в отворено писмо до медиите.

Те подчертават, че подкрепят нововъведеното изискване за трудови договори между преподавателите и учебния център. По думите им това ще доведе до повече сигурност за работещия и ще ограничи и премахне практиката за "съвместяване на професии" и съществуваща практика, лица, които работят на друга основна работа, след работно време или в почивните си дни, да се занимават с преподавателска дейност, като инструктори и да водят практическото обучение на бъдещи шофьори.

С е-системата спират обучението на шофьори в мазета и гаражи

С е-системата спират обучението на шофьори в мазета и гаражи

Изсветляване на сивия сектор на автошколите, искат от бранша

От Асоциацията посочват, че работата на инструктора е изключително важна и ангажираща, за да може той да я осъществява без да е възстановил своята работна сила, в състояние на умора, стрес и при наличието на друг професионален ангажимент.

Те подкрепят още предложената промяна, която въвежда изискването автомобилите да бъдат собственост на школата или да са на лизинг към нея. Според тях това е мярка, която ще доведе до изсветляване на бизнеса и направените вложения в него, ще доведе до по-голяма яснота при ценообразуването, до спазването и контрола върху изискванията за техническата база.

Автоинструктори излизат на протест срещу "новата система за рекет"

Автоинструктори излизат на протест срещу "новата система за рекет"

Несъгласни са с проектонаредба и искат да се намали административната тежест

От Българската асоциация на пострадали при катастрофи изтъкват, че подкрепят и процесите по дигитализация, създаване на електронни досиета и намаляване на хартиения документооборот в рамките на обучителния процес.

Имаме основание да твърдим, че този процес е закъснял и затова сме удовлетворени от предложените решения, свързани и с прилагането на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г., относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ, L 226/2003 г.), пишат те в позицията си.

От Асоциацията потвърждават, че въвеждането на електронен отчет за обучението и курсистите, ще доведе до оптимизация на процесите по контрол, от една страна, но от друга, ще улесни курсистите, ще намали въглеродния отпечатък на школите, което е важно, с оглед на изпълнението на целите на ЕС за зелена икономика и ще намали значително употребата на хартия и консумативи.

Еднакви правила за всички автошколи - цел на новата наредба

Еднакви правила за всички автошколи - цел на новата наредба

Колите и инструкторите ще могат да бъдат местени в различни центрове

Предложените промени, като цяло са в подкрепа на електронизация на услугите в страната и облекчаването на гражданите и бизнеса при упражняването на своята дейност и права. Това допълнително ще изсветли бизнес-процесите и ще даде увереност на курсистите, при избора на школа и инструктори и ще улесни контролните функции на Автомобилната администрация по отношение на процеса, подчертават още те в писмото си.

Те са категорични, че предложените промени ще извадят на светло реалния оборот на автошколите и ще повишат събираемостта на данъците. По думите им в момента съществуват фирми, които обучават стотици курсисти годишно, а дори нямат регистрация по ДДС.

От асоциацията подкрепят и изискванията за провеждане на обучението в кабинети, с необходимите теоретични и технически помагала и изискванията на обучителите да работят с тях.

Автошколите се опасяват от "тотално унищожение" на бранша

Автошколите се опасяват от "тотално унищожение" на бранша

Всички близо 5000 автоинструктори са съкратени или в неплатен отпуск

Считаме, че порочната практика за симулиране на теория в градинки, около багажника на автомобила и др. такива, следва да бъде прекратена и да се премине към пълноценен и ефективен учебен процес, в който бъдещите водачи задълбочено, а не формално, да усвояват необходимите знания, категорични са те.

В заключение подчертават, че подкрепят в цялост мотивите и голяма част от предложените текстове, с които се изменят и допълват съществуващите регламенти в Наредба № 37 и № 41.

Крайно време е всички да осъзнаят, че качествено обучение може да се постигне само с качествени преподаватели, в качествена среда и при качествен контрол, допълва още от асоциацията.