Инспектори на БАБХ направиха общо 10 528 проверки в цялата страна през декември. 

2 836 кг храни от животински и неживотински произход и 45 600 яйца са изтеглени и насочени за унищожаване.

Количеството е конфискувано от производствени обекти, складове и магазини за търговия на едро и дребно, и заведения за обществено хранене.

Част от иззетите храни са били неправилно съхранявани, некоректно етикетирани и с изтекъл срок на годност, а други - без документи за произход и без здравна и идентификационна маркировка.

За установени нарушения са издадени 376 предписания и са съставени 86 акта. Затворените обекти в страната с временно преустановена дейност са два.