70% от високорисковките водачи на леки или лекотоварни автомобили са санкционирани, а 26% са участвали в пътнотранспортни произшествия. Това заяви Яна Спасова, мениджър на изследователски екип "Explica", при представянето на втория годишен доклад от националния изследователски проект SDIndex - Индекс за безопасно шофиране.

Сред вероятните причини за настъпването на 96% от пътно транспортните произшествия са нарушенията на водачите. За да бъдат управлявани и минимизирани човешките грешки, трябва да бъдат измервани и разбирани, посочи Спасова.

Основният извод е, че въпреки допусканите грешки на пътя българските водачи продължават да бъдат уверени, че са нискорискови, констатира тя. Изследването е разделено на високорискови и нискорискови водачи на леки и лекотоварни автомобили, както и на високорискови и нискорискови водачи на автобуси и камиони.

Всеки пети шофьор у нас попада в ПТП

Всеки пети шофьор у нас попада в ПТП

27% от шофьорите на камиони и автобуси работят по над 60 часа седмично

Високорискови водачи при леките или лекотоварните автомобили се характеризират с агресия, висока скорост, разсеяност, нетолерантни, по-често млади мъже, с мощни и по-нови коли. 5% от тях се определят като високорискови.

Около 48% са нискорисковите водачи. Те са образцови, допускат по-малко грешки, толерантни са, адекватни и се чувстват уверени, че могат да окажат първа помощ на пътя. 39% от нискорисковите водачи са санкционирани, а 12% са участвали в пътно-транспортно произшествие.

Високорискови водачи на камиони и автобуси са 16%. Те също се характеризират с висока скорост и отнемане на предимство, нетолерантни, неспокойни и нетърпеливи са. Високорисовките водачи са предимно млади хора с годишен пробег над средния, работещи над 60 часа седмично.

България на второ място в ЕС по загинали в катастрофа

България на второ място в ЕС по загинали в катастрофа

За 2018 г. у нас са настъпили 6684 тежки ПТП-та

Около 30% са нискорисовките водачи на автобуси и камиони. Те следват правилата, допускат значително по-малко грешки, уравновесени са, спокойни са и могат да окажат първа помощ. Те са около и над средната възраст, с годишен пробег около средния, работещи под 60 часа седмично.

От своя страна Ясен Христов, партньор в "SDI", заяви, че най-важното е, че ние виждаме как нашите усилия дават резултат, който да доведе до създаването на политики за безопасност по пътищата. Според него за поредна година е установено, че темата за безопасността по пътищата е от огромна значимост за обществото - повече от 57 000 се включиха в изследването. В него освен водачите на леки автомобили попадат и водачите на автобуси и на камиони. Изследването обхваща над 2 млн. водачи на леки и лекотоварни автомобили и над 740 000 водачи на автобуси и камиони.

Като основни рискови фактори в доклада се посочва, че при шофьорите на леки и лекотоварни автомобили отново са откроени пренебрегването на ограниченията на скоростта и разсейването по време на шофиране.

Липса на експерти бави делата за катастрофи у нас

Липса на експерти бави делата за катастрофи у нас

88% от делата във Видин се бавят над 6 месеца

Тези рискови фактори са водещи и при шофьорите на камиони и автобуси, като сред техните поведенчески прояви се допълват разговорите с пътници или колеги по време на шофиране и превишението на скоростта, заради "гоненето на графика". Показателни са данните, че основната група от високорискови шофьори на камиони и автобуси (27%) работи по над 60 часа седмично.

И двете групи шофьори посочват, че между тях съществува агресия, на която често отвръщат. 64% от шофьорите на камиони и автобуси и 35% от тези на леки и лекотоварни автомобили твърдят, че са ставали участници в рискова ситуация, причинена от такива агресивни действия.