70% от високорисковите шофьори на леки и лекотоварни автомобили у нас са били глобявани през последните 12 месеца, а всеки пети е имал пътен инцидент. Това показва вторият годишен доклад от националния изследователски проект SDIndex (Safe Drive Index/Индекс за безопасно шофиране). Проучването представлява обобщена самооценка на поведението на шофьорите на пътя в рутинни и рискови ситуации.

Пренебрегването на ограниченията на скоростта и разсейването по време на шофиране са основните рискови фактори както при шофьорите на леки и лекотоварни автомобили, така и при тези на камиони и автобуси.

Липса на експерти бави делата за катастрофи у нас

Липса на експерти бави делата за катастрофи у нас

88% от делата във Видин се бавят над 6 месеца

Сред поведенческите прояви на последните се допълват и разговорите с пътници или колеги по време на шофиране, както и превишението на скоростта заради "гонене на график".

Проучването показва, че 27% от високорисковите шофьори на камиони и автобуси работят по над 60 часа седмично.

И двете групи шофьори посочват, че между тях съществува агресия, на която често отвръщат. 64% от шофьорите на камиони и автобуси и 35% от тези на леки и лекотоварни автомобили признават, че са участвали в рискова ситуация, причинена от агресия.

През тази година стойността на националния Индекс за безопасно шофиране за българските водачи на леки и лекотоварни автомобили e 88 по скала от 0 до 100, където 100 е най-нискорисковото поведение на пътя. Индексът е с 1,6 пункта по-нисък от този за 2018 г. (89,6). За сметка на това шофьорите на камиони и автобуси се самооценяват като по-рискови с 83.3 стойност на техния първи национален SDIndex.

България на второ място в ЕС по загинали в катастрофа

България на второ място в ЕС по загинали в катастрофа

За 2018 г. у нас са настъпили 6684 тежки ПТП-та