България е страната с най-ниска средна продължителност на живота на населението е ЕС. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението през периода 2016 - 2018 година.

Според данните на последно място в статистиката наред с България се нарежда и Латвия. В двете страни средната продължителност на живота на човек от населението е 74.9 години.

Вече сме 7 милиона

Вече сме 7 милиона

Според данните от НСИ продължава застаряването на населението

С най-висока продължителност на живота са Испания (83.4 години) и Италия (83.1 години).

Спрямо предходния период (2015 - 2017 година) не се отчита промяна при продължителността на живота, отчита НСИ.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78.4 години. Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

За периода между 2008 и 2018 г. увеличението при мъжете е с 1.9 години, а при жените - с 1.8 години.

Снимка 422998

Източник: НСИ

Оказва се, че хората в градовете живеят повече от хората в селата.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.7 години), отколкото на населението в селата (72.8 години). Спрямо 2008 г. за населението в градовете увеличението е с 2.3 години, а за населението в селата е с 1 години.

Снимка 422997

Източник: НСИ

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.8 години.

За периода 2008 - 2018 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.2 години (0.9 за мъжете и 1.5 за жените).

Снимка 423000

Източник: НСИ

Очакваната продължителност на живота варира от 72.7 години в област Монтана до 76.6 години в областите София (столица) и Кърджали. Общо в осем области тя е над средната за страната.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра (8.5 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6 години), отчитат още от НСИ.

Снимка 422999

Източник: НСИ

Изходът от демографската криза е в добрата социална и икономическа среда

Изходът от демографската криза е в добрата социална и икономическа среда

Ние няма как да отидем в бъдещето, когато не сме се преборили за проблемите на настоящето