Около 18% от работниците в Европа са изложени на опасни вещества на работните си места. Това съобщи пред БНР Дарина Конова, държавен експерт в Министерството на труда и социалната политика.

Конова поясни, че опасни вещества са както химикалите в бои, лепила, дезинфектанти, почистващи препарати и пестициди, така и замърсители, генерирани при производствени процеси, като пари при заваряване, силициев прах при обработка на строителни материали и други.

ГИТ откри 25 нарушения в производството на опасни вещества в Търговище

ГИТ откри 25 нарушения в производството на опасни вещества в Търговище

Предприятията нямали инструкции за работа с опасни химически материали

По нейни думи излагането на опасни вещества на работното място е много по-често срещано, отколкото се предполага, и даде пример с работещите във фризьорски или козметичен салон и хигиенистите.

Експертът изтъкна, че в почти всички видове производства се срещат опасни вещества, поради което информираността е изключително важна.

Тя заяви, че е от ключово значение в регламентите производителите и търговците да предоставят информация надолу по веригата до потребителя. Поради тази причина във всяко предприятие трябва да има картотека на опасните вещества и да бъдат предвидени съответните предпазни мерки.

Инспектори проверяват как се работи с опасни вещества

Инспектори проверяват как се работи с опасни вещества

Нарушенията се дължат на неинформираност