Близо 500 лв. целева помощ за отопление ще получат нуждаещите се за предстоящия зимен сезон, съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

Нейният размер беше увеличен с 30 лв. спрямо миналата година.

Помощта отпуска за пет месеца - 1 ноември до 31 март.

Заявления се подават до 31 октомври в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес, чрез ПИК или електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване, а също и по пощата. Всеки желаещ да кандидатства може да получи необходимите документи за попълване на място в ДСП или да ги изтегли от страницата на Агенцията за социално подпомагане.

Увеличават помощите за отопление за предстоящата зима

Увеличават помощите за отопление за предстоящата зима

Предвиденото увеличение на пенсиите няма да се отрази на правото на достъп

При разглеждането на заявленията се взима предвид дали човекът е с увреждане, дали има деца и т.н. Средномесечният доход за последните 6 месеца на кандидатите трябва да бъде по-нисък или равен на коефициент, базиран на възрастта и семейното им положение.

От социалното министерство поясняват, че увеличението на пенсиите от 1 юли тази година с 6,7% няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ.

До момента заявления за получаването й са подали 76 138 души. Първите одобрени заявления през юли ще бъдат изплатени след 15 август.

През отоплителен сезон 2019-2020 г. са били издадени 252 616 заповеди за отпускане на целева помощ за отопление на лица и семейства.