Индустриален клъстер "Сигурност" ИКС настоява за оттеглянето и основното преработване на Закона за частната охранителна дейност. Според бранша законът е в нарушение както на българската Конституцията, така и в правото на Европейския съюз.

На дискусията, проведена в Българската стопанска камара, изпълнителният директор на ИКС Татяна Иванов обясни, че всички организации са обединили усилията си, Законът за частната охранителна дейност за бъде спрян и припомни, че са поискали държавният глава да наложи вето.

Тя обяви за абсурдно опита с проектонаредби да се въвеждат изисквания, с които да се променя самия закон, което представлява и нарушение на правната практика. "Това само по себе си създава не по-малко усещане и не по-малко корупционен натиск върху бизнеса", отчете тя.

Да спре прилагането на Закона за частна охранителна дейност искат от бранша

Да спре прилагането на Закона за частна охранителна дейност искат от бранша

Противоречия и увеличаване на административната тежест виждат охранителните фирми

Иванова представи позицията на членовете на ИКС - Българска камара за "Охрана и сигурност" (БКОС), Национална асоциация на лицата и сдруженията извършващи частна и охранителна дейност (НАЛСИЧОД), Национална асоциация на фирми за търговска сигурност (НАФТСО), Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства (НАФОТС), Национална браншова камара охранители и детективи (НБКОД) и Съюз на фирмите за охрана и сигурност (СФОС)",

Шефът на ИКС изрази готовността на всички частни организации да сътрудничат на законодателя и компетентните институции, за да създадат "нормално функционираща нормативна уредба във връзка със ЗЧОД, която да е в съгласие с българското законодателство.

И Радев пита КС за закона за частната охрана

И Радев пита КС за закона за частната охрана

Държавата няма право да абдикира от грижата за сигурността на хората в населените места

"Ако до 30 април 2018 г. не получим отговор от българските управляващи и не се приемат становищата и позицията ни спрямо ЗЧОД, то тогава сме решени на протестни действия", отсече тя.

От търговските организации са настояли законът за частната охранителна дейност да бъде хармонизиран с европейските норми и практики и да формулира коректни правила, работещи процедури и изисквания към бизнеса, да дава ясни и обективни критерии за контрол и независими контролни органи, недопускащи условия за корупционна среда.

Според ИКС сред недостатъците в Закона за частната охранителна дейност са е въвеждането на много неработещи регулаторни изисквания, а забраната за наемане на подизпълнители лишава фирмите от правото на свободно договаряне, законът предоставя възможност МВР да проверява сам себе си, създава се неравнопоставеност между операторите от сектора.

Работодатели искат президентско вето на Закона за частната охранителна дейност

Работодатели искат президентско вето на Закона за частната охранителна дейност

Новият закон налага свръхрегулация на сектора, в противовес на тенденцията за намаляването на регулаторните режими в България и ЕС

Ангел Иванов, председател на УС на ИКС обясни, че Законът за частната охранителна дейност притиска търговските организации като поставя още по-сериозни рамки на бизнеса. Иванов изрази готовността си да подкрепи всички действащи организации и сдружения, които настояват, че ЗЧОД трябва да бъде спрян и преработен. Този закон е брак, изрази възмущението си председателят на ИКС.

Николета Атанасова, председател на УС на Българската камара "Охрана и сигурност" категорично заяви, че със Закона за частната охранителна дейност изисквания са по-големи към Българската камара "Охрана и сигурност", отколкото към МВР.

На събитието присъстваха и редица представители на седем браншови организации, които също се обявиха против новоприетия Закон за частната охранителна дейност и подзаконовите актове към него. Те също поискаха неговото спиране и преработване.

Цацаров: Държавата отговаря за сигурността на гражданите, не частни фирми

Цацаров: Държавата отговаря за сигурността на гражданите, не частни фирми

Цацаров иска КС да се обяви против разпоредби в Закона за частната охранителна дейност