Българска браншова камара "Пътища" излиза със Становище във връзка с твърдения в медии, че възможна причина за трагичния инцидент от 13 април с автобуса на фирма "Юнион Ивкони" в района на 27-ми километър на АМ "Тракия" посока София е липсата на предпазна ограничителна система за пътища - мантинела.

"Автомагистрала "Тракия" е изградена и рехабилитирана през годините при стриктно спазване на правилата по действащата и до сега Наредба за проектиране на пътища" съобщават от камарата.

Пътят не е причина за катастрофата край Вакарел

Пътят не е причина за катастрофата край Вакарел

При инцидента загинаха 6 души

"В този участък терена е равнинен и в напречно сечение е изпълнен стандартен пътен профил - пътно платно в нулев профил , стабилизиран банкет и облицован пътен окоп с наклон 1:3. Нормативно, при подобни участъци, проектно не се изисква предпазна ограничителна система (мантинела). Това се отнася както за действащите към момента на строителството и рехабилитацията нормативни документи, така и съгласно последните, изцяло хармонизирани с европейската практика спецификации и стандарти", обясняват от браншова камара "Пътища".

Изразявайки своето съчувствие към близките на загиналите и пострадалите при трагичния инцидент, камарата призовава да бъдат прекратени спекулациите, целящи отклоняване на вниманието от действителните причини за катастрофата и насочването към несъществуващи проблеми в пътната инфраструктура.

Проверяват "Юнион Ивкони" след тежката катастрофа край Вакарел

Проверяват "Юнион Ивкони" след тежката катастрофа край Вакарел

При катастрофата загинаха най-малко 6 души

Становище публикуват и от българска браншова организация "Пътна безопасност". Те обясняват, че "трасето на тази част от АМ Тракия е изградено през 1978 г. и e рехабилитирано в периода 1997 - 1998 г. Настилката е асфалтова, в добро състояние, липсват повреди и разрушения. По време на катастрофата настилката е била суха и чиста от замърсявания. Има пътна маркировка в добро състояние, положена е през есента на 2017 г. Ситуацията на маркировъчните елементи отговаря на изискванията на Наредба №2 на МРРБ, МВР и МТИТС от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка".

Стоманените предпазни огради са поставени според изискванията на "Технически правила за приложение на стоманени предпазни огради по Републиканските пътища". Съгласно изискванията на по-новите "Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища (ОСП) по Републиканската пътна мрежа", на мястото на ПТП има предпазна ограда в разделителната ивица. Няма изискване да се поставя ограда от страната на банкета при относително равен крайпътен терен.

Те допълват, че в редица медии е дадена гласност на теза, че в нормативните актове има изискване по цялата дължина на автомагистралите да има предпазна ограда от двете страни. Както в Технически правила от 1994 г., така и в действащите към момента Техническите правила от 2010 г., няма такова изискване.

Пътно ограничителните системи, които се монтират в Република България, трябва да отговарят на:

Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти - той има за цел да определи хармонизираните условия за прилагане на пазара строителни продукти, включващ и пътно ограничителните системи;

БДС EN 1317 - с него се определят класовете на действие, критериите за приемане от изпитване на удар и методи за изпитване на ограничителни системи;

"Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа", на АПИ от 2010г - определят критериите като място и вид на ограничителната система, при изграждане, рехабилитация, превантивен ремонт и поддържане на РПМ.

Организацията коментира, че всяка държава членка на Европейския съюз разработва свои собствени правила, които опредлелят класовете на видовете огради. Приетите в България "Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа", на АПИ от 2010 г. имат за цел да определят критериите за използване на различни видове и конструкции предпазни съоръжения за пътища. Същите са еквиваленти с тези в Германия и много други европейски държави, допълват те.

За сравнение във Франция изискванията са доста по-ниски, отколкото от приетите в Германия и България:

За средна разделителна по автомагистралите да се използват ограничителни системи с клас на задържане Н2. Възможно е пред колони на мостове или други точково препятствия /портални рамки, билборди и др./ класа на действие на оградата да се повиши в Н4;

За банкет по автомагистралите да се използват ограничителни системи с клас на задържане Н1. Възможно е пред колони на мостове или други точково препятствия /портални рамки, билборди и др./ класа на действие на оградата да се повиши в Н2 или Н4, с различна зона на действие , която се определя от проектанта, в зависимост от различната ситуация.

БДС EN 1317:2 определя следните класове на действие:

Пътно ограничителна система с клас на задържане Н2 /която се използва за средна разделителна/ има успешно издържан краш тест при удар с товарен автомобил с обща маса 13 000 кг., със скорост на удара 70 км/h и при ъгъл на удара 20 градуса, с кинетична енергия до 288 kJ.

Пътно ограничителна система с клас на задържане Н1 /която се използва за банкет/ има успешно издържан краш тест при удар с автомобил с обща маса 10 000 кг., със скорост на удара 70 км/h и при ъгъл на удара 15 градуса, с кинетична енергия до 127 kJ.

Работата на компетентните органи е да опредли скоростта, с която се е движил автобуса, неговата маса, дали е имал или не спирачен път, ъгъла на отклонение и т.н. За тази цел все повече европейски страни се използват компютърни симулации за въстановка на пътни инциденти /Белгия, Франция, Германия/, обясняват от българска браншова организация "Пътна безопасност".

Прокуратурата иска постоянен арест за шофьорката на АМ "Тракия"

Прокуратурата иска постоянен арест за шофьорката на АМ "Тракия"

Разпитани са свидетели, иззета е документация от фирмата - превозвач и са назначени експертизи