Комисия за защита от дискриминация реши, че клас "прослужено време" не е дискриминационна практика.

Решението на Комисията е взето по след разгледан сигнал, подаден работодателските организации - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско - промишлена палата (БТПП), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Организациите смятат, че "прослужено време" е несправедливо към по-младите работници.

Клас „прослужено време“ пак скара синдикати и работодатели

Клас „прослужено време“ пак скара синдикати и работодатели

По време на дискусия в КТ "Подкрепа"

Те се оплакваха, че има дискриминация и при работата в публичния и реалния сектор, по признаци "лично" и "обществено положение", защото за държавните служители допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е отменено.

Искани бяха становища от Министерски съвет, от министъра на труда и социалната политика като ответни страни, и от КНСБ и КТ "Подкрепа" като заинтересовани страни.

Становищата им сочат, че аргументите на работодателските организации не могат да бъдат подкрепени и дискриминация няма. Въпросната наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) е разработена в изпълнение на Меморандума с Международния валутен фонд и препоръките към страната ни от Европейската комисия в Мониторинговия доклад за напредъка на Република България за членство в Европейския съюз и съгласно договореностите в Пакта за икономическо и социално развитие на България до 2009 г.

Синдикатите умишлено отклонявали дебата за клас "прослужено време" според Велев

Синдикатите умишлено отклонявали дебата за клас "прослужено време" според Велев

Разговорите за политиките по доходите продължават през есента

По мнение на социалният министър индивидуалните характеристики на работната сила са важен фактор за реализиране на висока производителност. Това е причина да се отчитат и при формиране на трудовото възнаграждение.

За да има дискриминация трябва да има неравенство. По същество допълнителното трудово възнаграждение е създадено в съответствие с принципа за защита на труда, отразен в Конституцията.

Доказателствата събрани пред КЗД не водят до извод, че е налице дискриминация, сочи решението на Комисията. Тя счита, че разпоредбата на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата не представлява нарушение на забраната за дискриминация и не създава предпоставка за дискриминация на работниците и служителите по признак "възраст", "лично и обществено положение".

Удряли работещите бедни с махането на клас "прослужено време"

Удряли работещите бедни с махането на клас "прослужено време"

Дългият професионален опит давал възможност за по-бързо постигане на резултати