Оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г." е минала през първата процедура на одобрение от Европейската комисия (ЕК), съобщиха от екологичното министерство.

Първоначалната оценка на ЕК е, че програмата съдържа всички необходими компоненти.

Оперативната програма е изпратена в Европейскаа комисия на 5 март 2007 г. и се очаква да бъде официално одобрена най-късно през юли.

Тогава ще бъдат одобрени и критериите за избор на проекти и ще стартират първите процедури по набиране на проектни предложения.

Общият размер на средствата, определени за програмата, е приблизително 1.8 милиарда евро. Бенефициенти могат да бъдат общинските администрации, ВиК дружества, регионалните дирекции на Министерството на околната среда и Министерството на земеделието и горите, както и неправителствени организации.