Кампания "По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик" организира общината в края на месеца.

В дните от 27 до 29 март жителите на града ще могат да заменят събрани от тях отпадъци за цветя, декоративни храсти или дръвчета.

Ще бъдат обособени шест приемателни пункта в различни райони на града.

С помощта на местни фирми за кампанията са осигурени контейнери за разделно събиране, за строителни и битови отпадъци и автомобили за едрогабаритните отпадъци, обясни Попов.

Хората ще могат да предадат излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба батерии и акумулатори, строителни отпадъци.

За стимулиране на активността на гражданите община Пазарджик осигурява 5 000 броя цветя и градински храсти, а Държавното горско стопанство - 200 иглолистни млади фиданки.

По думите на кмета кампанията е подходящ начин да бъдат стимулирани жителите на Пазарджик да се включат в пролетното почистване на районите, в които живеят.