Българите отново се завърнаха с медали от международна олимпиада. Пенчо Бейков, Силян Янев, Янислав Данчовски и Илиян Гуляшки се завърнаха с медали от 49-тата международна Менделеевска олимпиада по химия в Ереван, Армения, която се проведе между 3 и 9 май 2015 г., съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Българските участници преодоляха два теорeтични кръга и един практически, проведени в три последователни дни. С бронзов медали се завърнаха:

Пенчо Бейков - XII клас, НПМГ София;

Силян Янев - XII клас, 91  НЕГ София.

Ръководители на българския отбор са доц. д-р Христо Чанев и гл. ас. Марко Костадинов от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Янислав Данчовски е ученик в XI клас, МГ „ Гео Милев", гр. Плевен.

Илиян Гуляшки е ученик в XII  клас, 91 Немска езикова гимназия, гр. София. В Олимпиадата в Ереван се състезаваха общо 96 участника от 15 държави.