Деца от Центъра за обществена подкрепа в Трън издадоха нов вестник - „Дъга", съобщи mirogled.

С четивото децата в риск се занимават от година заедно с екипа от социални работници и педагози.

В новия вестник те разказват за постигнатото за една година, за мечтите си, за желанието да се променят и да променят живота и на близките си.

В центъра децата получават помощ в подготовката на уроците, съвети, разбиране, и забавления.

Редакционният съвет признава, че не са от примерните ученици, но искат да се поправят, а за това им помагат социалните работници и възпитателите.