Омбудсманът Диана Ковачева настоява за спешни мерки за защита правата на хората с увреждания и на гражданите над 65 години, които от 1 януари останаха без лични асистенти.

Тя изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева поради факта, че от началото на годината хиляди нуждаещи се хора са без подкрепа да посрещнат ежедневните си потребности.

За проблема алармират и десетки граждани, които всекидневно търсят консултации по темата на "горещата линия" на омбудсмана, както и в жалбите си до институцията.

Почти 50 000 души са поискали оценка за личен асистент

Почти 50 000 души са поискали оценка за личен асистент

При новия механизъм отпадат други социални плащания от септември 2019 г.

Омбудсманът посочва, че до 31 декември 2019 г. хората с увреждания, които не попадат в обхвата на Закона за личната помощ, са имали възможност да ползват социалната услуга "Личен асистент", предоставяна от общините. Доц. Ковачева обръща внимание, че до момента услугите "Личен асистент" и "Помощник - възпитател" са се предоставяли и по Национална програма "Асистенти на хора с увреждания". От 1 януари обаче трудовите договори на личните асистенти са прекратени. Липсвала и информация по какъв начин ще бъде продължено предоставянето на асистентска помощ.

По Закона за личната помощ хората с увреждания, които са с право на чужда помощ, трябва да получат асистентска подкрепа след оценка на индивидуалните им потребности, пояснява общественият защитник. От действието на закона до края на тази година обаче са изключени нуждаещите се, на които ТЕЛК/НЕЛК не им е определил ползването на асистенти, като и тези, които нямат експертно решение.

По тази причина омбудсманът настоява за незабавни действия за разрешаването на проблема.

Липсата на възможност за получаване на необходимата асистентска подкрепа ограничава правата на засегнатите граждани и е в нарушение на  по чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, категорична е Ковачева.

Манолова: От 1 септември хората с увреждания остават без личен асистент

Манолова: От 1 септември хората с увреждания остават без личен асистент

Определят часова ставка за личните асистенти

Тя посочва, че неосигуряването на подходяща помощ се отразява негативно и върху работещите като лични асистенти, които остават за неизвестен период без доходи.

Неосигуряването на достъп до личен асистент е и тема в дневния ред на заседанието на Съвета за наблюдение - мониторингов орган, председателстван от омбудсмана, който следи за спазването и прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Заседанието ще се проведе на 23 януари.