Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на помощите на хората с увреждания.

Помощите се изплащат по банков път.

Подпомагането е за месец януари, а процесът е регламентиран в новото законодателство за хората с увреждания. 
Размерът на помощта през тази година варира от 24.36 лева до 198.36 лева в зависимост от степента на увреждане.

От 1 януари тази година всички пълнолетни хора с трайни увреждания имат право на месечна подкрепа по Закона за хората с увреждания.
Помощта заменя досегашните добавки за социална интеграция и прекратените социални пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 25% до месец декември 2018 година.

Над 650 000 души с увреждания имат право на новата помощ

Над 650 000 души с увреждания имат право на новата помощ

Субсидията е обвързана с линията на бедност

Хората, които до момента не са получавали интеграционни добавки, трябва да подадат заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) по настоящ адрес до 31 март, за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 година.
Заявление в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 година сумата се отпуска под формата на целева помощ и се превежда директно на общините.
На хората, които до момента са получавали интеграционни добавки, новата помощ се отпуска служебно от АСП.

Близо 150 хил. е-винетки са издадени на хора с увреждания

Близо 150 хил. е-винетки са издадени на хора с увреждания

Вече могат могат да се проверяват и чрез сайта на АПИ