Във връзка с решение на АПИ за прекратяване на тръжната процедура за избор на изпълнител на обект: "Проектиране и строителство на Автомагистрала "Струма", лот 3.1, Тунел "Железница", камарата на строителите в България изразява огромно си безпокойство.

Те призовават министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Спас Попниколов и отговорните членове на Агенция "Пътна инфраструктура" да подадат оставка. Вярват, че това ще е реална стъпка в посока повишаване на доверието на обществото към държавните институции.

Строителите вярват, че се увеличава опасността, да не бъдат приключени строителните дейности и цялостното завършване на Автомагистрала "Струма". Отбелязват огромния риск, пред който е поставена Българя, да загуби два милиарда лева от фондовете на Европейския съюз.

Заради липсващи документи спрели поръчката за АМ "Струма"

Заради липсващи документи спрели поръчката за АМ "Струма"

Нито АПИ, нито МРРБ искали процедурата да бъде спирана

Тези пари няма да се влеят в българската икономика и биха довели до безработица на голяма част от сто и деветдесетте хиляди служители и работници, които са членове на Камарата и работят в строителния бранш. Това води и до влошаване на имиджа на България в лицето на нейните институции, ангажирани с управлението на евросредства, допълват от камарата.

"Обръщаме се към правителството на Република България за бърза и компетентна намеса в посока подбор и назначаване на специалисти с висок професионален опит и морал, за да може в малкото оставащо време до края на програмния период 2014 - 2020 г. натрупаните закъснения да бъдат компенсирани", съобщават те.

В случай че отговорните за създадената ситуация лица не се съобразят с призива им за оставка, от камарата очакват правителството да вземе решителни мерки за промени, с цел да се гарантират спокойствие и предвидимост в бранша.

Една изгубена папка ще струва човешки животи, възмущава се асоциация

Една изгубена папка ще струва човешки животи, възмущава се асоциация

В следващите две години в Кресненското дефиле при катастрофа ще загинат около 100 души

Също така настояват новосформираният кабинет да положи необходимите усилия, за увеличаване на административния капацитет на всички институции, ангажирани с управлението и усвояването на обществени средства и да гарантира върховенството на закона.

Изразявайки своята готовност да съдейства с експертни ресурси за подпомагане на процедурите по подготвяне и възлагане на обществени поръчки, Камарата на строителите в България декларира, че ще бъде последователна в политиката си за защита на интересите на своите членове.