Фондация „Четири лапи" започва четириседмична кампания за кастрация на безстопанствени кучета. Усилията на международната организация за защита на животните ще са съсредоточени основно в ромските махали в северозападните части на столицата.

След като за изминалите три години осъществихме успешни кастрационни кампании в цялата страна, сега за първи път ще работим и в София, посочи д-р Марина Иванова, ръководител на проектите „Грижа за бездомните животни" към българския офис на фондацията.

Според уговорката на „Четири лапи" със СО ще се кастрират скитащи кучета от кварталите Факултета, Филиповци, Баталова воденица, Суходол и Захарна фабрика.

Тези квартали са обитавани предимно от ромско население и досега в тях не е работено за ограничаване на размножаването на животните. Всяко заловено куче ще бъде кастрирано, ваксинирано срещу бяс, обезпаразитено и маркирано с пластмасова ушна марка. Освен това, на животните ще бъдат поставяни и микрочипове, които са предоставени от Столична община."

Операциите ще се извършват в мобилната ветеринарна амбулатория на „Четири лапи", която пристигна у нас специално за кампанията от Швейцария. Тя ще бъде разположена в кастрационен център „Илинден" в кв. Гевгелийски, стопанисван от друга неправителствена организация - Българско дружество за защита и опазване на животните.

Там обработените кучета ще престояват 24 часа след операцията за посторепативно лечение и наблюдение, след което ще бъдат преглеждани от лекар и връщани по местата на залавяне. Всички разходи за извършените операции и манипулации по време на кампанията ще бъдат за сметка на „Четири лапи".

Д-р Иванова изтъкна, че масовата кастрация на безстопанствените кучета обаче е само част от решението.

За постигане на трайни резултати трябва да има стриктен контрол върху собствениците на домашни кучета и котки, тъй като не е тайна, че всяко второ скитащо куче не е родено на улицата, коментира тя и призова за по-отговорно отношение на хората към домашните им любимци и към обществото като цяло