Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД инж. Александър Александров, в която напомня на дружеството да обяви ясен график и конкретни срокове за пълното възстановяване на инфраструктурата в столичния кв. "Дървеница", увредена след реконструкцията на топлопреносната мрежа.

Поводът е силно гражданско недоволство сред жителите на столичния кв. "Дървеница" във връзка с последиците от продължаващите повече от три месеца ремонти по топлопреносни съоръжения в района.

София ми е Бейрут

София ми е Бейрут

Ремонти както на тръби, така и на държавата често се правят без ясен план и перспектива, без внимание към детайла и резултатъ е ... като Бейрут

Припомняме, че на 5 октомври тази година Ковачева препоръча на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. д-р Иван Иванов и на изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД инж. Александър Александров да бъдат определени справедливи компенсации за всеки битов клиент, който е бил лишен от снабдяване с гореща вода по-дълго от първоначално обявения срок за ремонт на топлопреносните съоръжения в същия квартал. Освен това омбудсманът поиска от инж. Александров да създаде необходимата организация и контрол за пълното и качествено възстановяване на увредената в хода на реконструкцията обществена инфраструктура.

Два месеца без топла вода в четири големи квартала на София

Два месеца без топла вода в четири големи квартала на София

От 15 юни до 15 август

След жалби на граждани, експерти на омбудсмана са установили, че инфраструктурата в квартала остава все така разбита - има непокрити изкопи (напр. пред бл. 47), липсва асфалтова настилка и тротоари, унищожени са зелени площи и детски площадки, а част от изкопите са запълнени само отчасти. На места частичното ново асфалтово покритие е положено неравно и под нивото на останалата част на улицата - пред супермаркет "Зора"". А изкопите на улиците около 72 ОДЗ "Приказка без край" са запълнени, но не и асфалтирани.

По тази причина жители на квартала поискаха от "Топлофикация София" да ги информира за сроковете, в които повредената инфраструктура ще бъде възстановена.

КЕВР пита"Топлофикация София" защо държи столичен квартал без топла вода

КЕВР пита"Топлофикация София" защо държи столичен квартал без топла вода

Топлоподаването към кв. "Дървеница" беше спряно месеци заради ремонт

В писмото си до изпълнителния директор на "Топлофикация" омбудсманът посочва, че гражданите са притеснени от факта, че на обектите не се работи всекидневно и настояват за по-добра организация на възстановителните дейности, включително - активна комуникация с жителите на района.

"Клиенти на "Топлофикация София" ЕАД от бл. 35 поставят също въпроса - по каква причина топлопроводното отклонение към тяхната сграда, положено преди 40 години, не е подменено в рамките на тази реконструкция, докато за съседни блокове това е направено. Във връзка с ремонта те също са били лишени от топла вода повече от два месеца, но за тях остава опасността от аварии по старото отклонение", пише още Ковачева.

В заключение омбудсманът отново настоява за справедливи компенсации за клиентите на дружеството, лишени от битово горещо водоснабдяване по-дълго от първоначално обявения срок.