Изтече срокът на Браншовия колективен трудов договор (БКТД) за "Музеи и галерии" на 1 август 2023 г. Поради тази причина са нарушени основни права на работниците и на представителите на синдикатите в музеите - за договаряне на заплатите и др. Ощетени и дискриминирани са хора, на които им предстои пенсиониране. По същия начин стои въпросът и с размера на отпуските и други обезщетения. Това е становището на Конфедерацията на труда "Подкрепа" (КТ "Подкрепа") относно бездействието на Министерството на културата за подписване на нов БКТД.

Синдикатите настояват в най-скоро време служебният министър на културата да седне на масата на преговорите и да подпише браншовия договор. Ако това не стане в най-кратки срокове те заплашват с протест.

Конфедерацията на труда отбелязва, че преговорите за нов БКТД се оказаха много продължителни, съвпаднаха с подготовката на проекта за бюджет на България за 2024 г. На 27 февруари т. г. те са имали готов вариант за договор, съгласуван със социалните партньори и готов за подпис, но тогавашният министър на културата Кръстю Кръстев "не намери време да положи подписа си".

Синдикатите остават в стачна готовност, докато не се изплатят парите за висшето образование

Синдикатите остават в стачна готовност, докато не се изплатят парите за висшето образование

Парите и качеството на образованието трябва да вървят в синхрон

В становището се уточнява, че на 22 април 2024 г. е изпратено ново писмо - вх.№61-00-6/23.04.2024/ - до служебния министър на културата Найден Тодоров, с покана за приключване и подписване на браншовия договор. Отново обаче до този момент Министерството на културата не е предприело, никакви мерки за започване на преговори и за подписване на БКТД за "Музеи и галерии".

От КТ "Подкрепа" напомнят, че съгласно Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета на Европа при колективното договаряне за определяне на работните заплати държавите членки, с участието на социалните партньори, трябва:

  • Да подпомагат изграждането и укрепването на капацитета на социалните партньори за участие в колективното договаряне, особено на секторно и междуотраслово равнище;
  • Да насърчават конструктивни, смислени и информирани преговори за заплатите между социалните партньори;
  • Да предприемат действия, за да се гарантира правото на колективно договаряне на заплатите и да се предотврати всякаква дискриминация на работниците и представителите на синдикатите в областта на заетостта;
  • Да предприемат мерки за защита на работниците и представителите на синдикатите, както и на синдикатите и организациите на работодателите, от всякаква намеса от страна на други организации или техни представители или членове в тяхното създаване, функциониране или управление".
Синдикат плаши с протести заради саботаж на колективния трудов договор в здравеопазването

Синдикат плаши с протести заради саботаж на колективния трудов договор в здравеопазването

Според Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ работодателите блокират преговорите