Омбудсманът Мая Манолова е изпратила становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов във връзка с предстоящото увеличение на цената на водата в Добричка област.

Това стана след открито заседание на регулатора днес, където се проведе обществено обсъждане за утвърждаване и одобряване цените на ВиК услугите там.

Увеличението за потребителите ще бъде от 32 стотинки, в сравнение с това, което реално е плащано през 2017 г., в рамките на около 11%. Това са едни от най-високите нива на плащана вода в страната, а в същото време качеството на доставяната услуга е незадоволително, изтъква Манолова.

200 души на протест в Добрич срещу поскъпването на водата

200 души на протест в Добрич срещу поскъпването на водата

Кметът водил разговори с МРРБ, но нямало ефект

В институцията на омбудсмана са постъпили редица сигнали, включително и колективна жалба, с която граждани от Добрич и областта настояват да не се увеличава цената на водата.

"Моето становище е да не се приема бизнес плана, защото необосновано се увеличава размера на инвестициите, като същевременно се намаляват количествата фактурирана вода и практически не се променя размера на общите загуби, което от своя страна пряко рефлектира върху повишението на цената на доставяната питейна вода", заяви Мая Манолова.

Шефът на КЕВР опровергава Манолова за цената на водата

Шефът на КЕВР опровергава Манолова за цената на водата

От Регулатора канили представител на Омбудсмана на всяко обсъждане, пише Иванов

По думите ѝ, процедурата по одобряване на бизнес плановете и ценовите предложения трябва да бъдат спрени, докато не бъдат приети правила за утвърждаването им, след изтичането на първата година от регулаторния период. Също така следва да се публикуват в цялост бизнес плановете и финансовите отчети на съответните дружества.